login
Vanhat julkaisut
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tehtäviä ja suoritteita vuonna 2019
03.01.2020
Päivä paloasemalla tulee taas!
28.10.2019
Talvi saapuu Pohjois-Savoon
28.10.2019
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen avoimet virat ja työpaikat
16.01.2019
NUOHOUSPALVELUJEN LAKIMUUTOS ASTUNUT VOIMAAN 1.1.2019
08.01.2019
Pohjois-Savon pelastuslaitokselle uusi johtoauto
14.11.2018
Päivä paloasemalla 24.11.2018
25.10.2018
Pohjois-Savon pelastuslaitos on saanut kaksi uutta öljyntorjuntakäyttöön suunniteltua alusta
04.07.2018
Pohjois-Savon Palomuseo avoinna 13.6. - 8.8.2018
04.07.2018
Metsäpalovaroitus poistunut - ainakin toistaiseksi
08.06.2018
Avotulen tekeminen (ml. kulotus) on kielletty Pohjois-Savossa
30.05.2018
MUISTUTUS - Metsäpalovaroitus edelleen voimassa!
23.05.2018
Avotulentekokieltoa jatketaan Pohjois-Savossa
14.05.2018
Avotulen teko kielletään Pohjois-Savossa
11.05.2018
Kattojen lumikuormat aiheuttavat vahinkoja Pohjois-Savossa
20.03.2018
112-PÄIVÄ tulee jälleen!! Koko perheen tapahtuma 11.2.2018 klo 10.00-14.00
24.01.2018
Hätätekstiviestin voi nyt lähettää 112:een
05.12.2017
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatilliset yksiköt – ammattitaidolla kuntalaisen parhaaksi -seminaari 11.1.2018
30.11.2017
PÄIVÄ PALOASEMALLA 25.11.2017
15.11.2017
ENSIHOITO 100 VUOTTA –TORITAPAHTUMA 26.8.2017
06.07.2017
IMMEISIKS VESILLÄ 27.5.2017
22.05.2017
Varkauden palokuntatoiminta 100 vuotta
15.03.2017
112-päivä 11.2.2017
03.02.2017
Sijaisuudet ja kesätyöpaikat 2017
18.01.2017
Tapaturmapäivä 13.1.2017
11.01.2017
Paloturvallisuusviikko
28.11.2016
Päivä Paloasemalla 2016
27.10.2016
Kuopiolaiset tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeen kuntien välisessä vertailussa
23.09.2016
Ilotulitus venetsialaisten aikaan
23.08.2016
Turvavelho-kampanja (kesä 2016)
07.06.2016
NouHätä!-aluekilpailu Kuopiossa 14.4.2016
14.04.2016
112-päivän kuvasatoa
12.02.2016
Sijaisuudet ja kesätyöpaikat
10.02.2016
Turvakorttikurssien ajankohdat
15.01.2016
Tietoa turvapaikanhakijoille
23.12.2015
Pohjois-Savon Turvallisuuskulttuuri-palkinto
23.12.2015
Ajankohtaista
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tehtäviä ja suoritteita vuonna 2019
03.01.2020

Vuonna 2019 Pohjois-Savon pelastuslaitoksella oli 5 407 pelastustoimen suorittamaa hälytystehtävää (tilastojen mukaan 2.1.2020). Tehtävämäärässä on laskua 214 tehtävää, noin 4 % edellisvuoteen 2018 verrattuna (5619 tehtävää). Laskua on tapahtunut hienokseltaan lähes kaikissa tulipalo-ja tulipalojen varmistustehtäviä tilastoivissa eri tehtäväluokissa sekä vahingontorjunta- ja avunantotehtävissä ja ensivastetehtävissä. Nousua on tapahtunut liikenneonnettomuuksissa.

Kiireelliseksi luokiteltuja tehtäviä oli 3687 tehtävää (3815 vuonna 2018). Koko maakunnan alueella tarkasteltuna keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 1. yksikön mukaan 11 min 38 sekuntia (11:23 vuonna 2018). Tehtäviin osallistui keskimäärin viisi henkilöä, samoin kuin 2018. Vuosien 2015-2019 keskiarvona pelastustoimen hälytyksiä on ollut 5323 tehtävää vuodessa.

Pelastustoimen tehtävien lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut Kuopiossa, Varkaudessa ja Suonenjoella. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 26 712 tehtävää. Pelastuslaitos jatkoi myös moniammatillisen yksikön toimintaa Kaavilla, jossa työparin muodostavat palomies ja ensihoitaja.

Varsinaisia rakennuspaloja oli viime vuonna 106 tehtävää. Niiden määrä laski hieman vuodesta 2018 (109 tehtävää) ja vuodesta 2017 (113), mutta vastaavasti rakennuspalovaaroiksi tilastoitujen tapahtumien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna yhdeksällä tehtävällä. Rakennuspalovaaroiksi luokiteltuja tapahtumia oli 135 vuonna 2019 ja edellisvuonna 126. Yhteensä rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja oli viime vuonna 241 tapahtumaa ja yhteensä edellisvuoteen verraten nousua kuusi tehtävää. Vuonna 2017 näitä tehtäviä oli kuitenkin ollut yhteensä 263, johon verraten ollaan vielä hyvässä suunnassa. Automaattisen paloilmoittimen tarkistustehtäviä oli 740 (820), palovaroittimen tarkistus/varmistustehtäviä 151 (191) ja muita tarkistus/varmistustehtäviä 663 (672).

Vuonna 2019 Pohjois-Savossa oli kirjattu yksi palokuolematapaus, jossa vainaja löytyi maan tasalle palaneen vapaa-ajan asunnon raunioista Kangaslammilla Miehalanjärven rannalla. Mökki ja sen pihapiirissä ollut aitta olivat jo täysin palaneet palokunnan saapuessa paikalle. Myös maastoa oli palanut ja hälytys oli saatu maastopaloja seuranneesta satelliittista. Vuonna 2018 tai 2017 ei Pohjois-Savossa tapahtunut yhtään palokuolemaa, jossa tulipalo olisi ollut kuolinsyynä aiheuttajana.

Maastopaloja oli 151 tehtävää (159 vuonna 2018 ja 80 tehtävää vuonna 2017). Muita tulipaloja oli 93 (102) ja vahingontorjuntatehtäviä 469 (522). Kun vuonna 2018 sattui lumikuormien aiheuttamia sortumia yhteensä 18, palattiin viime vuonna edellisvuosien tasolle ja sortumaonnettomuuksia oli nyt kolme tapahtumaa. Metsäpalovaaran, myrskyonnettomuusvaarojen ja häiriötilanteiden takia pelastuslaitos joutui kohottamaan valmiuttaan ja on jatkanut maakunnan kuntien tukemista niiden varautumistehtävässään sekä jakanut kunnille ennakkovaroituksia mm. sääilmiöiden varalta.

Liikenneonnettomuuksia oli 961 (715 vuonna 2018, 744 vuonna 2017). Lisäystä edellisvuoteen oli 246 tehtävää, mikä on suurin yksittäinen tehtäväluokkien kasvu vuodesta 2018. Pelastuslaitoksen yksiköiden suorittamia ensivastetehtäviä oli 1098 (1396), joten ensivastetehtävissä oli laskua 298 tehtävää, ja oli suurin yksittäinen tehtävien vähentymisen tehtäväluokka. Ensivastetehtävissä pelastuslaitoksen vakinainen ja työsopimussuhteinen henkilöstö toimii ensiauttajina ja ensihoitohenkilöstön tukena, erityisesti tehtävissä, joissa ambulanssi tulee kohteeseen kauempaa. Kumpaankaan tehtäväluokkaan, tieliikenneonnettomuuksiin tai ensivastetehtäviin, pelastuslaitos ei voi suoraan vaikuttaa, vaan on reaktiivinen toimija muiden viranomaisten tukena.

Vuonna 2019 pelastuslaitos toteutti 676 turvallisuusviestinnän tapahtumaa tai koulutustilaisuutta, joissa tavoitettiin 41544 henkilöä, eli noin 17 % maakunnan väkiluvusta. Yleisiä palotarkastuksia tehtiin eri kohteisiin yhteensä 1507. Rakennushankkeisiin liittyviä lausuntoja pelastuslaitos laati 628 ja lisäksi osallistui kaavoitus- ja muihin viranomaislausuntoihin, sekä antoi ohjausta ja neuvontaa toiminnanharjoittajille ja suunnittelijoille ja maakunnan asukkaille ja maakunnassa lomaileville ja matkaileville.

Pelastuslaitos suoritti 35 asuinkiinteistöjen ja muiden kohteiden tulipalon tutkintaa, joiden johdosta on toteutettu mm. maatiloille kohdennettu seminaari maatilojen sähkölaitteiden turvallisuudesta ja palontutkintaseminaari yhteistyöviranomaisille. Palontutkinnan esiin nostamista syttymissyistä voidaan nostaa esille muun muassa kodin sähkölaitteet, niiden käyttö ja huolto, lämmitys, tupakointi ja tuottamukselliset tulipalot. Palojen havaitsemisessa taas toimivat palovaroittimet ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä, sekä palojen havainnoinnissa että palovahinkojen minimoinnissa. Palontutkinnan tuloksia on hyödynnetty myös sosiaalisessa mediassa ja turvallisuuskoulutuksessa.

Pientalojen kiinteistöjen omistajille suunnatuilla kiinteistön omatoimisella paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin yhteensä 80 % niistä kohteista, joille oli lähetetty kiinteistöjen omavalvontalomake ja –opas. Pientalojen itsearvioinnin lomakkeita lähetettiin yhteensä 6501 talouteen. Vapaa-ajan asuntoihin lähetettiin 2290 itsearvioinnin lomaketta, joiden palautusprosentti oli 74 %. Niihin kohteisiin, joista ei saatu vastausta, suoritettiin palotarkastuksia. Lisäksi pelastuslaitos teki sekä vapaa-ajan asuntoihin että pientaloihin myös perinteisiä palotarkastuksia paloturvallisuuden omatoimisen itsearvioinnin rinnalla. Turvallisuustarkkailun vastauksista nousevat edelleen esille asuinrakennusten yläkerran poistumistiet, kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen osastoinnit ja ovet, vesikatolle pääsy, suositeltavat palovaroittimet ja kodin kotivara onnettomuuksia ja häiriötilanteita, esimerkiksi sähkökatkoksia varten.

Nuohous on ollut Pohjois-Savon maakunnan alueella vapaassa kilpailussa vuoden 2019 alusta alkaen. Kiinteistönomistajien tulee itse huolehtia siitä, että kiinteistö on nuohottu ajallaan ja että nuohouksen on suorittanut ammattitutkinnon omaava nuohoaja. Uudistus on lisännyt jonkun verran kilpailua nuohoustaksoissa. Maakunta on saanut myös naapurimaakunnista reuna-alueilleen jonkin verran uusia nuohousyrittäjiä. Nuohouksen vapaan kilpailutuksen vaikutuksia seurataan valtakunnallisesti.

Pelastuslaitos jatkoi aktiivisti some-viestinnän kehittämistä sekä Face bookissa että Twitterissä. Vuoden 2019 lopulla pelastuslaitoksella oli noin 5700 seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2019 seuratuimpia tiedotteita oli palontutkinnan kautta joulun alla esille nostetut tee-se itse miesten kylmäsavustuslaitteet ja niiden aiheuttamat tulipalot (yli 24000 tavoitettua henkilöä) ja kesän metsäpalovaroitusten aikana avotulien tekijöille jaettuja kuvallisia ohjeita avotulien käsittelystä (yli 44 000 tavoitettua henkilöä).

Sosiaalisen median lisäksi pelastuslaitos tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa jakaa häiriötiedotteita www- sivuillaan (www.pspelastuslaitos.fi). Pelastuslaitoksen www-sivuilla on myös paljon muuta paloturvallisuuteen liittyvää tietoa maakunnan asukkaille, yrityksille ja maakunnassa oleskeleville, asumisen turvallisuudesta, nuohouksesta, kotivarasta, paloteknisistä laitteista, ilotulitteista, ilotulitekieltoalueista, ja muuta turvallisuustietoutta. Nettisivuilla on myös paloasemien yhteystiedot, joista saa kysyttyä paikallisesti apua. Uusia paloasemahankkeita on meneillään yhteensä seitsemän, viidessä alueen kunnassa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos toivottaa kaikille maakunnan asukkaille, ja täällä matkaileville tai työskenteleville, turvallista alkanutta vuotta 2020!

Yst t. Paavo Tiitta
riskienhallintapäällikkö