login
Ajankohtaista
Kuopiolaiset tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeen kuntien välisessä vertailussa
23.09.2016

Kuopiolaiset ovat tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeen 7.9.2016 julkaistun FCG Konsultointi Oy:n tutkimuksen mukaan.

Kuopio sijoittui 1. sijalle mitattaessa palo- ja pelastustoimea kokonaisuutena eri kuntien välisessä FCG Konsultointi Oy:n tutkimuksessa. Kuopion palo- ja pelastustoimi sai kokonaisuutena keskiarvoksi 4,08. Toiseksi tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeen oltiin Kaarinassa (keskiarvo 4,06) ja kolmanneksi tyytyväisimpiä Kemissä (keskiarvo 4,03). Tutkimuksen asteikossa 1=erittäin huono ja 5=erittäin hyvä.

Kuopion ensihoitopalvelut arvioitiin 2. sijalle samassa tutkimuksessa. Eniten ensihoitopalveluihin tyytyväisiä vastaajia oli Kemissä (90 % vastaajista), Kuopiossa (87 %) ja Joensuussa (84 % vastaajista). Kuopiossa tyytyväisyys on kasvanut 0,16 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

FCG Konsultointi Oy:n tutkimus yhdyskuntateknisistä palveluista 2016 on julkaistu 7.9.2016. Tutkimuksessa oli mukana 27 kuntaa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen, puh. 044 718 8101.

Kyselytutkimuksen tulokset, Kuopio