login
Ajankohtaista
ENSIHOITO 100 VUOTTA –TORITAPAHTUMA 26.8.2017
06.07.2017

ENSIHOITO 100 VUOTTA –TORITAPAHTUMA LA 26.8.2017 KLO 10-14 KUOPION TORILLA

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjestää ”100 vuotta kippeenkuletusta ja enshoetoa Kuopijossa” yleisötapahtuman lauantaina 26.8.2017 klo 10 - 14 Kuopion torilla elonkorjuujuhlien yhteydessä.

Yleisötapahtuma muistuttaa Kuopion palokunnan ja pelastuslaitoksen pitkästä historiasta sairaankuljetuksen ja ensihoidon palveluiden tuottajana. Tapahtuman aikana järjestetään hoitoelvytysnäytöksiä tunnin välein ja yleisöllä on myös mahdollisuus harjoitella elvytystä ensihoitajien ohjauksessa. Torille tuodaan sekä moderni ensihoitoyksikkö että pala historiaa Palomuseon kokoelmista UKK- ambulanssin muodossa, jota esittelemässä ovat Kuopion paloveteraanit ry. Yleisöllä on mahdollisuus kertoa myös omia muistojaan sairaankuljetuksesta ja ensihoidosta Kuopiossa.

Kuopion palokunta aloitti sairaankuljetuksen hevosvetoisilla sairasvaunuilla vuonna 1917. Palvelu oli alussa kuljetusta ja yksinkertaista ensiapua. Tehtävämäärä vuonna 1918 oli 110 kuljetusta. Kuopion kaupungintalo toimi palokunnan asemapaikkana vuoteen 1928 saakka.

Tänä päivänä Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa laadukkaita, monipuolisia ja asiakaslähtöisiä ensihoitopalveluita 4 asemapaikalta yhteensä yhdeksällä operatiivisella yksiköllä. Keskeistä on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellinen hoito ja tarvittaessa kuljetus ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen sekä suorittaa potilaan luona hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa. Vuonna 2016 ensihoito suoritti yhteensä 26040 tehtävää, joista Kuopiossa 19244, Varkaudessa 4857 ja Suonenjoella 1939. Maakunnassa toimii myös 28 ensivastetehtäviin osallistuvaa paloasemaa osana ensihoitoketjua.

Lisätietoja tapahtumasta antavat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Jukka Hartikainen (24.7.2017—) puh. 044 718 8282 sekä henkilöstö- ja hallintopäällikkö Reija Huttunen (14.7.2017 saakka) puh. 044 718 8111.