login
Vanhat julkaisut
Avotulentekokielto 18.7.2021 klo 24.00 saakka
13.07.2021
Avotulentekokielto 9.7.2021 klo 15:00 - 14.7.2021 klo 24.00
09.07.2021
Haettavana pelastuspäällikön virka (päällystövirka) 29.1.2021 klo 12.00 mennessä
14.01.2021
Vietetään uutta vuotta turvallisesti!
30.12.2020
Virtuaalinen päivä paloasemalla 21.11.-6.12.
11.11.2020
Palomuseo suljettu kesällä 2020
15.07.2020
Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluihin
16.03.2020
Koko perheen 112-päivä
03.02.2020
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tehtäviä ja suoritteita vuonna 2019
03.01.2020
Päivä paloasemalla tulee taas!
28.10.2019
Talvi saapuu Pohjois-Savoon
28.10.2019
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen avoimet virat ja työpaikat
16.01.2019
NUOHOUSPALVELUJEN LAKIMUUTOS ASTUNUT VOIMAAN 1.1.2019
08.01.2019
Pohjois-Savon pelastuslaitokselle uusi johtoauto
14.11.2018
Päivä paloasemalla 24.11.2018
25.10.2018
Pohjois-Savon pelastuslaitos on saanut kaksi uutta öljyntorjuntakäyttöön suunniteltua alusta
04.07.2018
Pohjois-Savon Palomuseo avoinna 13.6. - 8.8.2018
04.07.2018
Metsäpalovaroitus poistunut - ainakin toistaiseksi
08.06.2018
Avotulen tekeminen (ml. kulotus) on kielletty Pohjois-Savossa
30.05.2018
MUISTUTUS - Metsäpalovaroitus edelleen voimassa!
23.05.2018
Avotulentekokieltoa jatketaan Pohjois-Savossa
14.05.2018
Avotulen teko kielletään Pohjois-Savossa
11.05.2018
Kattojen lumikuormat aiheuttavat vahinkoja Pohjois-Savossa
20.03.2018
112-PÄIVÄ tulee jälleen!! Koko perheen tapahtuma 11.2.2018 klo 10.00-14.00
24.01.2018
Hätätekstiviestin voi nyt lähettää 112:een
05.12.2017
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatilliset yksiköt – ammattitaidolla kuntalaisen parhaaksi -seminaari 11.1.2018
30.11.2017
PÄIVÄ PALOASEMALLA 25.11.2017
15.11.2017
ENSIHOITO 100 VUOTTA –TORITAPAHTUMA 26.8.2017
06.07.2017
IMMEISIKS VESILLÄ 27.5.2017
22.05.2017
Varkauden palokuntatoiminta 100 vuotta
15.03.2017
112-päivä 11.2.2017
03.02.2017
Sijaisuudet ja kesätyöpaikat 2017
18.01.2017
Tapaturmapäivä 13.1.2017
11.01.2017
Paloturvallisuusviikko
28.11.2016
Päivä Paloasemalla 2016
27.10.2016
Kuopiolaiset tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeen kuntien välisessä vertailussa
23.09.2016
Ilotulitus venetsialaisten aikaan
23.08.2016
Turvavelho-kampanja (kesä 2016)
07.06.2016
NouHätä!-aluekilpailu Kuopiossa 14.4.2016
14.04.2016
112-päivän kuvasatoa
12.02.2016
Sijaisuudet ja kesätyöpaikat
10.02.2016
Turvakorttikurssien ajankohdat
15.01.2016
Tietoa turvapaikanhakijoille
23.12.2015
Pohjois-Savon Turvallisuuskulttuuri-palkinto
23.12.2015
Ajankohtaista
Avotulentekokielto 9.7.2021 klo 15:00 - 14.7.2021 klo 24.00
09.07.2021

Avotulen teko kielletään Pohjois-Savossa

Pelastusviranomainen kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan Pohjois-Savon maakunnan alueella pe 9.7.2021 klo 15:00 – 14.7.2021 klo 24:00 väliselle ajalle pelastuslain 6 §:n perusteella. Kts. päätös

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty.
Pelastuslain 379/2011 6§ mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Pohjois-Savon maakunnan alueella maastopalojen ja ruohikkopalojen syttymisvaara on nyt ilmeinen. Arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen pelastuslaitokselle tiedoksi antamaan ruohikkopalovaaran indeksiin ja säätilaan. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa kieltoa jatketaan tai perutaan. Avotulen teon kiellosta tiedotetaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Internet-sivuilla, Facebookissa ja muussa alueen mediassa.

Avotulia tehtäessä vastuu on aina sytyttäjällä. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa keskeyttää toiminnan, josta aiheutuu välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen syntyneiden vahinkojen osalta. Tilanteissa, joissa on selvästi laiminlyöty avotulen käsittelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta tai rikottu avotulen teon kieltoa, voi pelastuslaitos laskuttaa palon aiheuttajalta sammutustyöstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Törkeästä huolimattomuudesta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Pelastuslain 6 §:ssä säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota
• Maapohjasta eristettyjä grillejä.
• Tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja.
• Edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Käytännössä tarkoitetaan tulisijoja esimerkiksi kodassa tai vastaavassa paikassa, joissa on hormi ja kipinäsuojus hormin päässä, ja tuuli ei vaikuta avotuleen niin, että avotulesta leviää kipinöitä maastoon.

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi
• Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien, risukeittimien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen.
• ”Kertakäyttögrillejä” (pelastuslain mukaisena avotulena) ja risukeittimiä ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.
• Huomioidaan myös maanomistajien, esimerkiksi Metsähallitus, antamat rajoitukset heidän hallinnoimien kiinteistöjen ja retkeilyalueiden tulisijojen käytössä.

Kuopiossa 9.7.2021
Paavo Tiitta
pelastuspäällikkö
vs riskienhallintapäällikkö