login
Kaikille Pohjois-Savon asukkaille

Pohjois-Savon pelastuslaitos, kuten muutkin turvallisuusalan toimijat, pyrkivät ennaltaehkäisyn ja valistuksen kautta saamaan estettyä onnettomuuksia tai vähentämään niiden vaikutuksia.

Näillä sivuilla annetaan alueen ihmisille turvallisuustietoa, mikä auttaa parantamaan omatoimista varautumista niin normaaliolojen kuin häriötilanteidenkin osalta.

Valvontakäynteihin (palotarkastuksiin) liittyvät asiat löytyvät kohdasta "Yrityksille - Valvontasuunnitelma".