login
Pelastussuunnitelmien lomakepohjat

Alla olevat pelastussuunnitelmapohjat on tarkoitettu apuvälineeksi pelastussuunnitelman laatimiseksi.

Lomakkeiden tavoitteena on, että kaikki olennaiset asiat tulee huomioitua riittävän tarkasti ja sitä kautta varauduttu etukäteen mahdollisiin ongelmiin.

Hyvin laadittu pelastussuunnitelma sisältää kattavan riskinarvioinnin, keinot riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä antaa vastaukset ja toimintaohjeet yleisemmissä onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelmien lomakkeet ovat lukittuja, eli niitä ei voi itse muokata. Lomakkeet toimivat Word-versiosta 2002 ylöspäin.