login
Pelastustoiminta

Ihmisen oma toiminta on vaikuttavin tekijä onnettomuuksien ehkäisyssä ja alkutoimenpiteissä huolimatta teknisesti korkeatasoisesta rakentamisesta ja turvallisuusvälineistä.

Jokaisen yksilön on mahdollista tehdä osaamistasonsa mukaisesti onnettomuustilanteessa ensiarvio tapahtumasta, tehdä hätäilmoitus numeroon 112 ja aloittaa ensitoimenpiteet, joilla onnettomuuden vahinkoja voidaan rajoittaa jo tapahtuman alkuvaiheessa. Sen jälkeen lähellä ihmistä olevien paloasemien henkilöstö auttaa torjumaan onnettomuuksien vahinkoja nopeasti ja tehokkaasti.

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henkilöstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä:

 • ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi
 • vahinkojen rajoittamiseksi
 • seurausten lieventämiseksi


Tällaisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi:

 • liikenneonnettomuudet
 • muut onnettomuudet
 • tulipalot
 • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen lääkinnällinen pelastustoiminta
 • vahinkojen torjunta
 • vesipelastustehtävät

 

Tilastoja Suomen onnettomuustapahtumista

>>> Sisäasiainministeriön sivuilta
 

Valtion operoima Pohjois-Savon hätäkeskus hälyttää onnettomuustilanteen mukaisesti lähimmiltä paloasemilta tarvittavan pelastushenkilöstön kalustoineen. Kuntarajoilla ei nykyään ole mitään merkitystä - apu tulee sieltä mistä se on nopeimmin saatavissa.
 
Vakinaisen ammattihenkilöstön miehittämät pelastusyksiköt ovat välittömässä lähtövalmiudessa:

 • Iisalmen
 • Kuopion
 • Siilinjärven
 • Varkauden paloasemilla.

Paloasemien yhteystiedot, >>TÄSTÄ

Pohjois-Savon onnettomuustilastot

Pelastuslaitos tekee monella sektorilla onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyötä. Positiivista oli se, että kiireellisten pelastustehtävien määrä väheni edellisvuoteen nähden 14 %. Pelastustoimen tehtäviä oli 4 531, ensihoitotehtäviä 23.458 ja ensivastetehtäviä 791.

Onnettomuuksien ja tulipalojen määrän vähenemiseen vaikutti ehkäisytyön lisäksi mm. sateinen kesä maasto- ja metsäpalojen osalta. Ensivastetehtävien määrä väheni huomattavasti (n. 35 %) mm. hälytysohjeiden muutosten vuoksi. Ensihoidon (ambulanssit) tehtävämäärä kasvoi 1,6 % edellisvuoteen nähden. Palotarkastusten osalta tarkastettavaksi suunnitellut kohteet tarkastettiin n. 98 %:sti. Turvallisuuskoulutuksella ja -valistuksella tavoitettiin alueen väestöä todella hyvin, yhteensä 31.711 ihmistä