login
Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan luona hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.
   
Ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa Pohjois-Savossa toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita yhteistoimintasopimuksella sairaanhoitopiirille Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen asemapaikoilta käsin yhteensä 9 ensihoitoyksiköllä. Vuosittain ensihoitoyksiköt suorittavat n. 23 000 ensihoitotehtävää.

Tarkempi kuvaus ensihoitopalvelun sisällöstä, ohjeista ja toiminnasta on Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla.

Lisäksi pelastuslaitoksella on kaikissa toimipisteissä ensivasteyksiköt, jotka osaltaan tukevat Pohjois-Savon alueen kuntien ensihoitopalveluita.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tavoitteena on tarjota laadukkaita, monipuolisia ja asiakaslähtöisiä ensihoitopalveluita.

Sairaankuljetusajoneuvoissa SLOGANEITA

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ambulanssien takalaseissa on kesästä 2010 lähtien esiintynyt erilaisia tekstejä, "sloganeita", joilla pyritään muistuttamaan kansalaisia erilaisista turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista. Lauseiden takana on selostus mitä tilanteessa meidän tulee muistaa.

Lue tekstit