login
Tilapäismajoitus

Henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa myös tilapäisesti tapahtuvassa majoitustilanteessa, jossa henkilöt majoittuvat rakennukseen jota eivät tunne entuudestaan. Oudosta rakennuksesta poistuminen mahdollisissa onnettomuustapauksissa on hyvinkin erilaista kuin tutussa ympäristössä.

Ilman riittävää ennakoivaa suunnittelua ja turvallisuustarkastuksia ei turvallisuus pysy riittävällä tasolla. Ainoastaan riittävän kattavat pelastussuunnitelmat sekä toimenpiteet ja niihin liittyvät erilaisia onnettomuuksia koskevat toimintaohjeet voivat antaa riittävän turvallisuustason.

Omalla toiminnalla on oleellisen tärkeä merkitys onnettomuustilanteessakin. Siltä varalta, että vahinkoja sattuu, tarvitaan valmius omaehtoisiin pelastustoimenpiteisiin. Voidaan pelastaa paljon, kun esimerkiksi hätäilmoitus kyetään tekemään viivytyksettä ja onnettomuuspaikalla osataan aloittaa toiminta heti onnettomuuden ensi hetkinä, jo ennen kuin ulkopuolinen apu ennättää paikalle.

Tilapäismajoitusohje

Tilapäismajoituksen ilmoituslomake

Pelastussuunnitelma lomake