login
Pelastussuunnitelmien laadinta

Turvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa yrityksen/laitoksen koko henkilökunnan ja asuinrakennuksissa niissä asuvien päivittäistä arkea. Ilman riittävää ennakoivaa suunnittelua ja turvallisuustarkastuksia ei turvallisuus pysy riittävällä tasolla. Ainoastaan riittävän kattavat pelastussuunnitelmat ja niihin liittyvät erilaisia onnettomuuksia koskevat toimintaohjeet sekä toimenpiteet voivat antaa riittävän turvallisuustason.

Omalla toiminnalla on oleellisen tärkeä merkitys onnettomuustilanteessakin. Siltä varalta, että vahinkoja sattuu, tarvitaan valmius omaehtoisiin pelastustoimenpiteisiin. Voidaan pelastaa paljon, kun esimerkiksi hätäilmoitus kyetään tekemään viivytyksettä ja onnettomuuspaikalla osataan aloittaa toiminta heti onnettomuuden ensihetkinä, jo ennen kuin ulkopuolinen apu ennättää paikalle. 

Pelastussuunnitelmaa laadittaessa on otettava myös huomioon rakennuksessa tapahtuva poikkeava toiminta, joka ei normaalisti kuuluisi sinne. Tästä syystä jokainen pelastussuunnitelma on yksilöllinen ja sen on oltava laadittu oikeassa suhteessa asuinrakennuksen, yrityksen tai laitoksen alueella ennakoitavien mahdollisten vaara- ja onnettomuustapauksien suhteen. 

Rakennuksiin joissa on useita toiminnanharjoittajia, on laadittava pelastussuunnitelma, jossa on rakennuksen turvallisuudesta kertova yleinen kaikille yhteinen osa. Tässä osassa kerrotaan yhteisistä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämän yhteisen osan lisäksi kunkin toiminnanharjoittajan on laadittava omassa toiminnassaan esiintyvien ennakoitavien vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle toimintaohjeet. 

Myös yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma. 

Poikkeusoloja varten tapahtuva omatoiminen varautuminen käsittää nykyisen käytännön mukaisen varautumisen myös kohdekohtaisiin väestönsuojelutoimenpiteisiin, kuten väestönsuojien käyttöönottoon ja toimintaan kohteessa poikkeusolojen vallitessa. 

Lue lisää: 

Pelastussuunnitelman laadintavelvolliset

Pelastussuunnitelman sisältö