login

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa (1552/2011). Poikkeusoloilla tarkoitetaan tilanteita, joissa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuvat tai uhkaavat vaarantua niin, että normaaliajan lainsäädäntö ei riitä niitä turvaamaan. Poikkeusoloja voivat olla mm. sota tai sodan uhka, kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus, joilla on kansalaisiin tai maahamme vakavia vaikutuksia.

Pitkäkestoinen sähkökatko, juomaveden saastuminen, myrsky, laaja lakko tai suuronnettomuus ja muut vastaavat tilanteet saattavat aiheuttaa alueellisesti tai paikallisesti tilapäisen häiriötilanteen.  Edellä mainittuja tilanteita kutsutaan normaaliajan häiriötilanteiksi. Näissä tilanteissa valmiuslaki ei astu voimaan, mutta näihinkin tilanteisiin on ennalta varauduttava.

Hyvin ennakkoon laadittu Pelastussuunnitelma ja valmiussuunnittelu helpottavat normaaliajan häiriötilanteisiin varautumista.

Pelastuslaitos, kunnat, yritykset ja laitokset varautuvat poikkeusoloihin valmiussuunnittelulla. Tämä valmiussuunnittelu toteutetaan rakentamalla poikkeusolojen organisaatiot valmiiksi jo normaali aikana toimivien organisaatioiden mukaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Näille sivuille on kerätty tietoa väestönsuojelu- ja varautumisasioista. Näitä tietoja tarvitsette mm. pelastussuunnitelmaa laatiessa.

Kartat osiosta löytyy Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimialue- ja lohkojako.

Iisalmen, Siilinjärven, Kuopion ja Varkauden kuntiin muodostuu useampi lohko. Lohkorajojen selvittämiseksi on laadittu tarkemmat kartat.

Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen poikkeusolojen johtokeskuksen osoite ja lohkojen johtokeskusten osoitteet löytyvät erillisestä taulukosta. Taulukko löytyy väestönsuojelutiedot pelastussuunnitelmiin kohdasta.

Lisätietoa väestönsuojelu- ja varautumisasioista saa aina kunnista sekä lähimmiltä paloasemilta.