login
Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella (pelastuslaki 379/2011 14 §) tarkoitetaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.  Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuuden uhka, onnettomuus, normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot. Tapahtuneita esimerkkejä normaaliolojen häiriötilanteista ovat mm. puhtaan veden ja elintarvikkeiden jakeluun liittyvät häiriöt sekä pitkät sähkökatkot.

 

Taiteltava esite PS-pelastuslaitos: Tietoa yhteiskunnan häiriötilanteista selviytymiseksi

Puolustusministeriön julkaisu: Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

 

Testaa varautumisesi taso Huoltovarmuuskeskuksen OmavaraX-pelin avulla:

- OmavaraX-peli

 

Poikkeusolot

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa (1552/2011). Poikkeusoloilla tarkoitetaan tilanteita, joissa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuvat tai uhkaavat vaarantua niin, että normaaliajan lainsäädäntö ei riitä niitä turvaamaan. Poikkeusoloja voivat olla mm. sota tai sodan uhka, kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus, joilla on kansalaisiin tai maahamme vakavia vaikutuksia.

Kansalaisen henkilökohtainen varautuminen

Pelastuslain mukaan jokaisen on osaltaan

  • pyrittävä omalla toiminnallaan estämään onnettomuuksien syntyminen.
  • valvottava, että turvallisuuden edistämiseksi annettuja säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan.
  • on ryhdyttävä onnettomuuden uhatessa tai tapahtuessa kykyjensä mukaiseen pelastustoimintaan onnettomuuden välttämiseksi tai seurausten pienentämiseksi sekä tehtävä hätäilmoitus.

Perusajatuksena on että, kansalaisella on riittävät henkilökohtaiset perustiedot varautumisesta ja toimimisesta oikein erilaissa onnettomuus ja –uhkatilanteissa.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan varautuminen

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on kyettävä varmistamaan rakennuksen käyttäjien turvallisuus varautumalla onnettomuusuhkiin ennakkosuunnittelulla ja ennakoivilla toimenpiteillä kuten pelastussuunnitelmilla. Pelastussuunnitelmassa on ennakkoon mietitty ja suunniteltu tarvittavat toimenpiteet uhka- ja onnettomuustilanteiden varalle. Oheisesta linkistä saat lisätietoa mm. millaisiin kohteisiin on laadittava pelastussuunnitelma sekä suunnitelman sisällöstä.

Lomakkeet ja ohjeet

Varautumiskoulutus

Pelastuslaitos järjestää osaltaan varautumiskoulutusta asukkaille, taloyhtiöille, yrityksille ja laitoksille. Tarkempia tietoja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen varautumiskoulutuksesta saat oheisesta linkistä.

Koulutus