login
Väestönsuoja

Kansainvälinen väestönsuojelun tunnus

 

Väestönsuoja on tarkoitettu suojautumiseen poikkeusoloissa ja sotatilanteessa. Väestönsuoja antaa suojaa säteilyvaikutuksilta ja sirpalevaikutuksilta.

Väestönsuojia on pääasiallisesti rakennettu isompiin rakennuksiin. Väestönsuojat ovat yleensä tarkoitettu ko. rakennuksen käyttäjille tai yksi suoja voi olla rakennettu useiden rakennuksien käyttäjille. Rakennuksen pelastussuunnitelmasta voi tarkastaa, onko rakennuksessa väestönsuojaa ja kenelle se on tarkoitettu. Väestönsuojan kulkutie on rakennuksessa merkitty opastein sekä suojan ovi on merkitty kansainvälisellä väestönsuojelun tunnuksella.
 

  • Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.
  • Väestönsuojalle tulee olla ohje sen käyttöönottamisesta.
  • Väestönsuojalle olisi hyvä olla nimetty ja koulutettu hoitaja.


Tilapäinen väestönsuoja kunnostetaan oleviin tiloihin eikä se täytä väestönsuojalle asetettuja vaatimuksia, mutta antaa tavanomaista tilaa paremman suojan. Tilapäinen suoja kunnostetaan tarvittaessa käyttöön esim. tilanteissa, joissa annetaan yleinen vaaramerkki ja viranomaiset kehottavat kunnostamaan tilapäisen suojan käyttökuntoon.

Tilapäissuojan rakentaminen

 

Ohjeita väestönsuojan ylläpitäjälle ja käyttäjälle suojautumisesta väestönsuojaan.

Väestönsuojaan suojautuminen

Väestönsuojan suojelumateriaali

Väestönsuojan tarkastuspöytäkirja