login

Väestönsuojelu- ja varautumisen organisaatiot alkavat muodostua ensin toimialueista. Alueellemme on muodostettu kolme toimialuetta. Pohjois-Savon Pelastuslaitos Toimialue ja lohkojako kartasta näkyy kaikki pelastustoimen alueen kunnat ja toimialueet.

Toimialueet ovat:

Toimialue 1: Kuopio. Toimialue 2: Varkaus. Toimialue 3: Iisalmi

Toimialueet ovat edelle pilkottu pienemmiksi; Lohkot

Pääperiaatteessa jokainen kunta on oma lohkonsa. Lohkonumerointi näkyy kartasta. Vanhat tai tulevat kuntaliitokset eivät vaikuta lohkonumerointiin tässä vaiheessa. Lohkojen rajat kulkevat vanhoja kuntien välisiä rajoja pitkin.

Kunnista Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio ja Varkaus on muodostettu useampi kuin yksi lohko. Tämä johtuu kunnan asukasmäärästä. Näistä löytyy tarkemmat kartat kunnan alueella kulkevan lohkon rajan selvittämiseksi.

 

Toimialue- ja lohkojaot:

Pohjois-Savon pelastustoimen alue

Kuopion alueen kartta

Siilinjärven alueen kartta

Iisalmen alueen kartta

Varkauden alueen kartta