login
Pelastussuunnitelmien liitteet

Asukkaan pelastautumisohjeet ovat asuntokohtaisia, joten ne on aina suunniteltava yksilöllisesti jokaiseen asuntoon. Asunnossa laminoitu asukkaan pelastautumisohje ja asuntokohtainen pohjapiirros voidaan sijoittaa siivouskomeron oveen, taikka muuhun kaikkien tietämään paikkaan. 

Käy perheesi kanssa nämä ohjeet läpi ja harjoittele lasten kanssa pelastautumisasioita (maton käyttäminen sammutukseen, oven sulkeminen, ryömiminen, poistuminen). 

Asuntokohtaisessa pelastautumisohjeessa tulee olla toimintaohjeet:

  1. Tulipalon varalta
  2. Vesijohtokalusteiden aiheuttaman vesivahingon varalta
  3. Sähkölaitteiden aiheuttaman onnettomuuden varalta 


Asuntokohtaisen pohjapiirroksen esimerkit: 

Pelastautumisohjeet pientalon, rivi- ja kerrostalojen osalta poikkeavat jonkinverran toisistaan. Lue lisää pelastautumisohjeista:

Ohjeet tulee sijoittaa siten, että ne ovat asukkaiden, vieraiden ja työntekijöiden nähtävillä. Tutustukaa ohjeisiin.