login
Jäällä liikkuminen

Viiden sentin paksuinen teräsjää kantaa ihmisen. On kuitenkin muistettava, että jään paksuus voi vaihdella huomattavasti. Erityisesti on varottava salmia, kapeikkoja ja muita virtapaikkoja. Myös kaislikkojen kohdalla ja isojen kivien läheisyydessä jää voi olla heikkoa. Uuden jään kantavuutta voidaan kokeilla jääpiikillä, jossa on varsi ja taottu kartiomainen kärki.

Jään vahvuus ja laatu

Jään päälle satanut lumi painaa jäätä alemmaksi. Jään painuessa, syrjäytyvä vesi pääsee nousemaan esim. railoista jään päälle ja muodostaa yhdessä lumen kanssa sohjoa. Pakkasella sohjo jäätyy harmaaksi kohvajääksi.

Kohvajään kantavuus on huonompi kuin teräsjään. Jään kantavuutta arvioitaessa onkin huomioitava jään paksuuden lisäksi aina jään laatu. Virtapaikoissa teräsjää voi syöpyä pois kohvajään alta, jolloin paksukin jääkerros voi olla pettävän heikko.

Kevään edetessä jäät heikkenevät. Jään sulaessa jää muuttuu piikkimäiseen muotoon. Jään puikkoontuessa sen kantavuus on jo hyvin huono.

Turvallisuusvälineet

Jääpiikki, sukset, potkukelkka, jäänaskalit, pilli ja suojattu kännykkä ovat jäällä liikkujan turvavälineitä. Sukset käyvät turvavälineeksi, jos niillä ei hiihdetä. Potkukelkka on myös hyvä turvaväline, kun muistaa, että ei seiso jalaksilla. Jäänaskalit ovat hyvä apuväline pyrittäessä pois vedestä.

Toiminta jään pettäessä

 1. Toimi ripeästi, mutta harkitusti
 2. Huuda apua tai puhalla pilliin
 3. Pyri tulosuuntaan
 4. Yritä ponnistaa jäälle jäänaskaleita apuna käyttäen
 5. Kieri, ryömi ja konttaa kestävälle jäälle
 6. Hakeudu nopeasti lämpimään.  

Kuullessasi avunhuutoja

 1. Pyri paikallistamaan huutojen suunta
 2. Tee hätäilmoitus 112
 3. Ota mukaasi apuväline kuten köysi, suksi tai keppi
 4. Lähesty pelastettavaa vahvan jään suunnasta. Ryömi viimeiset metrit.
 5. Auta pelastettava pois vedestä ja vie lämpimään
 6. Jos uhri on tajuton tai liikuntakyvytön, vältä turhaa liikuttamista. Estä lisäjäähtyminen suojaamalla uhri ja odota ambulanssia.