login
Nuohous

Rakennuksen omistaja ja haltija ovat vastuussa nuohouksen järjestämisestä. (Pelastuslaki 379/2011 13 §)

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä sopii erikseen nuohoojan kanssa.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisija hormeineen.  Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.  Ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen niiden käyttöönottoa.

Pohjois-Savon alueella toimii piirinuohousjärjestelmä, jolloin nuohouksen voi suorittaa vain nuohouspiiriin nimetty nuohooja.

Nuohouksen hinta määräytyy ns. nuohousyksikön kautta. Nuohousyksikkö on nuohoustyön kokonaiskustannukset sisältävä työaikayksikkö. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevan nuohoustaksan. Aluepelastuslautakunnan päätöksellä (19.4.2017 §17) nuohoustaksa on 1.4.2017 alkaen 0,76 euroa (alv 0%) yhtä nuohousyksikköä kohti. Nuohouslaskun hintaan lisätään voimassaolevan alv-prosentin mukainen summa. Nuohouskäynnin vähimmäisyksikkömäärä on 45 yksikköä / nuohouskäynti.

Lopullinen hinta muodostuu Nuohousalan Keskusliiton mallista nuohouksen yksikkömääristä.

Nuohoojien yhteystiedot löytyvät paloasemien tietojen yhteydestä.

Kattoturvallisuus

Varmista kotisi katon turvallisuus, sillä se kuuluu kodin turvallisuuteen!

Katso opas "Kiinteistön haltijan kattoturvaopas"

Hormien korjaukset

Katso Nuohousalan Keskusliiton lehdistötiedote: "Horminkorjauksia myydään kyseenalaisin keinoin"