login

Kuva: Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota hälytysajoneuvojen on suunniteltu käyttävän hätätilanteessa. Pelastustien merkitsemisellä pyritään varmistamaan, että hälytysajoneuvot pääsevät aina onnettomuuden sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja, eikä asettaa muutakaan estettä. Pelastusteiden merkitsemisellä opastetaan asukkaita tai kiinteistössä vierailevia henkilöitä asianmukaiseen pysäköintiin. Lisäksi pelastusteiden merkitseminen helpottaa hälytysajoneuvojen reitin valintaa.

Asetuksen mukaan pelastustie merkitään liikennemerkin lisäkilvellä tai erillisenä pelastustiekilvellä silloin, kun pelastustie on merkitty kyseessä olevan rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan (asemapiirrokseen).

Pelastustien suunnittelu ja ylläpito