login

Kuva: Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

Savunpoisto

Tulipalo on hengenvaarallinen, koska se yllättää uhrinsa lähes aina kehittymällä hämmästyttävän nopeasti ja muodostamalla runsaasti savua, joka on myrkyllistä ja joka rajoittaa näkyvyyttä tai jopa estää sen täysin. Savukaasut ovat aina myrkyllisiä tai tukahduttavia ja ne aiheuttavat nopeasti tajunnan menetyksen.

Tulipalossa porrashuoneeseen voi päästä savukaasuja esimerkiksi auki jääneen oven tai postiluukun kautta. Savunpoistojärjestelyt turvaavat porrashuoneen nopean savunpoiston ja siten mahdollistavat palolaitoksen tehokkaan toiminnan tulipalon sammuttamiseksi ja tarvittaessa asukkaiden pelastamiseksi.

Kaksi- tai useampikerroksisissa rakennuksissa oleviin porrashuoneisiin tulee järjestää mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman virtaukseen. Kiinteistön velvollisuus on huolehtia siitä, että savunpoistojärjestelmät pidetään toimintakuntoisina ja niitä testataan vuosittain. Savunpoistojärjestelmästä riippuen huollosta ja testauksesta voi tarvittaessa sopia alan erikoisliikkeen kanssa tai kiinteistö itse perehdyttää huoltohenkilöstön hoitamaan testauksen omatoimisesti.

Uloskäytävien savunpoistojärjestelmien tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia ja toimintavarmoja. Parhaimmat järjestelmät ovat sellaisia, joiden kokeilu ei vaadi erityisosaamista, varaosia eikä erityisjärjestelyjä.

Savunpoistosuunnitelman laadintaohje