login

Käy katsomassa koulutusvideot

 

Tavaroiden säilytys

Pelastustoimen lainsäädännössä määrätään mm. rakennusten käyttöturvallisuuteen ja yleiseen huolellisuuteen liittyvistä asioista. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa.

Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Kaikkia käytännön elämässä vastaan tulevia tavaroiden säilytykseen ja varastointiin liittyviä asioita ei määräyksistä suoraan löydy. Näissä tilanteissa määräyksiä joudutaan soveltamaan käytäntöön.

Asunnot ja erilaiset varastotilat pieniä varastotiloja lukuun ottamatta ovat omia erillisiä palo-osastoja.

Porrashuoneesta irtaimistovarastoon johtava osastoiva ovi (palo-ovi) on pidettävä suljettuna. Väestönsuojaan johtavaan oviaukkoon on yleensä asennettu erillinen osastoiva ovi, joka on myös pidettävä suljettuna.

 

Asunnot 

Saa säilyttää normaalin kodin irtaimiston lisäksi erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia aerosoleja yhteensä enintään 25 litraa. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää enintään 50 litraa. Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg. Ilotulitteita ja muita pyroteknisiä valmisteita saa säilyttää enintään 5 kg (netto) omassa lukitussa kaapissa.

Tarpeettomien tavaroiden varastointia asunnoissa tulee välttää.

 

Uloskäytävät (Porrashuoneet) 

Ei saa säilyttää tavaraa. Säilyttämisellä ei tarkoiteta tavanomaisia ovikoristeita, ilmoitustaulua, sisääntulotasolla olevaa kynnysmattoa tai sisääntulotasolla olevaa lyhyttä käytävämattoa. Kaiken muun materiaalin ja tavaran säilyttäminen on kiellettyä.

Videoesitys


Esimerkki paloturvallisesta ovikoristeesta.

 

Kellari- ja ullakkovarastot 

Saa säilyttää talousirtaimistoa, perämoottorin ilman tankkia tai tankki tyhjennettynä sekä autonrenkaat mikäli mahtuvat irtaimistokomeroon.

Ei saa säilyttää palavia nesteitä ja - aerosoleja, nestekaasua (koskee myös retkikeittimen patruunoita), räjähteitä (koskee myös ilotulitteita) eikä tarpeetonta syttyvää tavaraa.

Videoesitys

 

Polkupyörävarastot 

Palotekniseksi osastoksi suunnitellussa ja rakennetussa polkupyörävarastossa saa säilyttää kahta (2) mopoa / skootteria / moottoripyörää.
Polkupyörävaraston osastoivuus tulee tarkastaa rakennuslupa-asiakirjoista, joissa palotekninen osastointi on esitetty.
Mikäli polkupyörävarasto ei ole paloteknisesti osastoitu muista rakennuksen tiloista ei siellä sallita säilytettäväksi mopoja / skoottereita / moottoripyöriä.
Taloyhtiö voi kuitenkin halutessaan kieltää mopojen / skoottereiden / moottoripyörien säilyttämisen polkupyörävarastossa.

 

Autotallit (palo-osastoitu yhden auton talli) 

Saa säilyttää mm. auton ja -renkaat, mopon, perämoottorin, auton huoltoon tarvittavat varaosat ja työkalut sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyvät välineet. Autotallissa saa lisäksi säilyttää erillisissä palavien nesteiden astioissa erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia aerosoleja yhteensä enintään 60 litraa sekä enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C. Nestekaasua autotallissa saa säilyttää irtosäiliöissä enintään 25 kg.

Videoesitys

 

Autohalli

Omassa parkkiruudussa saa säilyttää ajoneuvon (auto, moottoripyörä tai mopo) lisäksi sen vaihtorenkaat, sekä vähäisissä määrin auton huoltoon ja puhdistamiseen käytettäviä tarvikkeita. Tavarat tulee säilyttää lukituissa palamattomissa kaapeissa. Autohalli on pidettävä siistinä. Autohallissa ei saa tehdä öljynvaihtoja, tulitöitä, eikä käsitellä palavia nesteitä.