login

Kuva: Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

Tulipalo

Toiminta tulipalotilanteessa

Tulipalon sytyttyä on toimittava nopeasti ja tehokkaasti.

Jaa seuraavat tehtävät, jos mahdollista:

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat

  • ihmiset ja eläimet
  • huom. lapset saattavat mennä piiloon

2. Sammuta palo, jos arvioit sen mahdolliseksi

  • vedellä
  • tukahduttamalla
  • käsisammuttimella

HUOM. Munkkirasvakattilaan, palaviin nesteisiin ja jännitteellisiin sähkölaitteisiin EI vettä.

3. Rajoita savukaasujen ja tulipalon leviäminen sulkemalla ikkunat, ovet ja ilmastointi

  • erityisen tärkeätä on sulkea porrashuoneen ovi asunnosta poistuttaessa.

4. Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta

  • soita 112

5. Varoita myös niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

6. Opasta palokunta paikalle.

Veneessä ja asuntovaunussa tuli voi levitä erittäin nopeasti.

Älä uhkarohkeasti vaaranna itseäsi.