login
Tulisijat

Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen tehdasvalmisteisista tulisijoista, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta (A:46). Ohjeessa määritellään mm. tulisijojen pintalämpötilaluokitus (neljä luokkaa) ja suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin ja irtaimistoon vaakasuunnassa sekä ylös- ja alaspäin.


Kuva: Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tehdasvalmisteisissa tulisijoissa on oltava kilpi, johon on merkitty mm. tulisijan pintalämpötilan mukainen luokka ja vaadittavat suojaetäisyydet. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää suojaamalla palava-aineisia rakenteita tai irtaimistoa.

Suomen rakentamismääräys-kokoelman osassa E8 muuratut tulisijat luokitellaan tulisijat samoin neljään pintalämpötilaluokkaan. Tulisijat tai niiden eri osat ovat joko lämmin-, kuuma-, polttava- tai hehkuvapintaisia. Vaadittavat suojaetäisyydet (5-1200 mm) määräytyvät pintalämpötilaluokituksen mukaan.


Kuva: Pohjois-Savon pelastuslaitos