login
Öljysäiliöt

Säiliön turvallinen käyttöikä voi vaihdella 10:stä 40:een vuoteen riippuen lähinnä asennustyön huolellisuudesta, maaperässä vallitsevista olosuhteista, syntyvästä veden ja sakan määrästä sekä säiliön teknisistä ominaisuuksista.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista koskee kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevia maanalaisia poltto- ja dieselöljysäiliöitä. Päätös ei kuitenkaan koske kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä eikä suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä.

Säiliön omistajan tai haltijan velvollisuus on huolehtia määräaikaistarkastusten suorittamisesta ajallaan. Säiliöt on määräaikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.

Tarkastuksia saa suorittaa vain turvatekniikan keskuksen hyväksymät toiminnanharjoittajat. Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, jonka jäljennös toimitetaan 14 päivän kuluessa tarkastuksesta kunnan palopäällikölle.

Sattuneiden vuototapausten perusteella Pohjois-Savon pelastuslaitos kuitenkin suosittelee kaikkien maanalaisten säiliöiden tarkastuttamista päätöksen mukaisesti.

Vuotanut öljysäiliö voi aiheuttaa erittäin työläitä ja kalliita öljyvahinkojen torjunta- ja puhdistustoimenpiteitä.