login
Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittautumislomake

Kotipalveluhenkilöstön turvakortti

Pohjois-Savon pelastuslaitos on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien kotipalveluhenkilöstölle omaa turvakorttikoulutusta. Koulutus eroaa siinä turvakortti koulutuksesta, että ns. laitososuutta on vähennetty ja siirretty se kodin turvallisuus näkökohtien huomiointiin

Koulutuksen tavoitteena on herätellä hoitohenkilöstöä tarkkailemaan päivittäisillään hoitokäynneillä asiakkaiden turvallisuusasioita.

Monet turvallisuusnäkökohdat ovat myös hyvä tiedostaa oman ja työtoverin turvallisen työskentelyn kannalta.

Tarkoituksena ei ole, että hoitajat alkaisivat tehdä tarkastuksia omien töidensä lisäksi, vaan että toiminnasta tulisi osa työskentelyrutiinia ja toinen toistemme turvallisuutta.

Lisäksi koulutuksessa on tarkoitus antaa vinkkejä, miten käytännössä asioita voisi tuoda esille ja miten ongelmia voisi ratkaista.

Hyvänä ohjenuorana voisi pitää, että asunnot tulee pitää siinä kunnossa, että siellä pystyisi itsekin toimimaan. 

Kurssit järjestetään Hotelli IsoValkeisella, Majaniementie 2.

Peruskurssi sisältää opetusmateriaalin, lounaan ja kahvit.

Lisätietoja antavat

koulutusasiantuntija
Jouni Tuomainen
044 718 8153
jouni.tuomainen(at)kuopio.fi
koulutusasiantuntija
Jukka-Pekka Kettunen
044 718 8180
jukka-pekka.kettunen(at)kuopio.fi