login
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -hanke

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteisessä ”Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona” -tutkimushankkeessa (1.9.2016–31.12.2107) selvitettiin moniammatillisen yksikön toimintaa. Moniammatillisen toimintamallin tarkoituksena on sekä löytää keinoja pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden turvaamiseen vasteaikojen mukaisesti harvaan asutuilla seuduilla että etsiä synergiaetuja ja lisätä tuottavuutta integroimalla pelastustoimen ja ensihoitopalvelun tehtäväaluetta tukemaan nykyistä tehokkaammin turvallista kotona selviytymistä. Tutkimushanketta rahoittivat Palosuojelurahasto, Ensihoidon tukisäätiö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja hanketoimijat.

Hankkeessa tarkasteltiin neljää hieman eri tavoin organisoitua moniammatillista toimintamallia neljän eri maakunnan (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) alueella. Mukana olleiden yksiköiden toimintaympäristöt ja toimintamallit ovat osittain erilaisia, mutta niitä yhdistää toiminnan lähtökohtana oleva pelastajan ja ensihoitajan työparityöskentely, resurssien tehokkaan käytön tavoite ja henkeä pelastavan avun turvaamisen periaate. Lisäksi toiminnalla voidaan tukea turvallista kotona selviytymistä.


Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Itä-Suomen Yliopiston yhteisen tutkimushankkeen loppuraportti ”Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatillinen yksikkö tehokkaasti ihmisen turvana” on julkaistu Pelastusopiston tutkimusraportteja -sarjassa. Yhteenveto hankkeen tuloksista.

 

Hankkeeseen liittyviä kirjoituksia ja uutisia

Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 16.-17.11.2017 http://www.uta.fi/jkk/tiedepaivat2017/tyoryhmat/tyoryhma3.html

Valtakunnallinen ensihoidon tutkimusseminaari 30.10.2017, Helsinki https://finnhems.fi/valtakunnallinen-ensihoidon-tutkimusseminaari-30-10-2017/

Pelastustoimen 10. tutkijatapaaminen 6.-7.6.2017 Pelastusopistolla, Kuopiossa. https://www.pelastusopisto.fi/pelastustoimen-10-tutkijatapaaminen-jarjestettiin-pelastusopistolla/

Minna Joensuu, Teija Norri-Sederholm, Johanna Lammintakanen, Jouni Kurola, Jukka Koponen 2017. Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisten turvaverkkona. Teoksessa: Esa Kokki (toim.) 2017. Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2017 - laajennetut tiivistelmät https://www.pelastusopisto.fi/pelastustoimen-10-tutkijatapaaminen-laajennetut-tiivistelmat/

Maaseudun ambulanssi- ja pelastuspalvelut yritetään turvata hybridiyksiköllä, Savon Sanomien artikkeli 18.10.2016

Ambulanssin ja paloauton yhdistelmästä hyviä kokemuksia Muuramessa, Ylen uutinen 27.12.2017

Hybridissä: Moottorisahat ambulanssiin, Aseman artikkeli

Hybridissä: Yksi auto, monta roolia, Aseman artikkeli

Huhtakangas Henna ja Aaltonen Kalle: OLENKO RIITTÄVÄN PÄTEVÄ TYÖHÖN? Ensihoitajan ja pelastajan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksen keinoin moniammatillisessa yksikössä http://www.theseus.fi/handle/10024/144775

Koistinen Päivi:  MUUTTUUKO PELASTUSTOIMEN TURVALLISUUS-KULTTUURI? Narratiivinen tutkimus pelastusjohtajien käsityksistä pelastuslaitosten turvallisuuskulttuurin johtamisesta      http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20180409/urn_nbn_fi_uef-20180409.pdf